Notburga z Kolína

Notburga z Kolína svatá

* v 7. stol. v Kolíně n. R. Vnučka sv. Irminy a sv. Dagoberta (?), neteř královny sv. Plektrudy. Působila v klášteře PM na Kapitolu v Kolíně, který její teta založila. Další její teta byla sv. Adéla z Pfalzelu. Dle legendy vzkřísila mrtvého, ležícího na katafalku v kapli. Ve stejném klášteře žila celý život a + tam kolem 700 a byla pohřbena v kostele sv. Petra a Pavla, který byl později pojmenovaný po ní. Ostatky převezeny 1500 do Koblenze a nyní považovány za ztracené.