Lioba

Lioba svatá

* okolo 710 (700?) v Anglii jako, dcera šlechticů Dima a Ebby, původně jako Truthgeba. Vstoupila k benediktinkám ve Wimborne, spolu se svou sestrou Teklou. Tam se jí dostalo vzdělání u slavné abatyše Tetty. Byla horlivá v modlitbě i v učení. Brzy se naučila latinu, takže napsala i několik velmi dobrých latinských básní. Byla příbuznou sv. Bonifáce. Když sv. Bonifác viděl nezbytnost podpory náboženské výchovy v německých klášterech, povolal několik zasvěcených panen z Anglie. Lioba, jejíž vynikající nadání i zbožnost byly známy, byla tedy vyslána jako vedoucí 30 sester na misie ke Germánům, aby pomohly sv. Bonifáci (i když abatyše se jí zprvu nechtěla vzdát). Usadily se v klášteře v Bischofsheimu ve Francích, 735 se stala abatyší nově založeného kláštera Tauberbischofsheim. Sestry vydatně přispěly tvrdou prací k úspěchu mise. Získala si reputaci jako vychovatelka mladých žen v širém okolí a byla také vítaným hostem u dvora Karla Velikého, jehož manželka Hildegarda se s ní přátelila. Byla prý krásná, trpělivá, inteligentní, všemi oblíbená, ale pokorná žena. Často navštěvovala klášter ve Fuldě se sv. Sturmiem a měla dokonce povoleno se tam s mnichy modlit. Sama založila další kláštery, v nichž byli také její žáci, a při návštěvě jednoho z nich + 28. 9. 782(72?) v Schornsheimu u Mohuče. Její ostatky pohřbeny nejdřív ve Fuldě vedle sv. Bonifáce a na jejím hrobě došlo k řadě zázraků, později pohřbena v kryptě klášterního kostela v St. Petersbergu. Znázorňována jako abatyše s knihou.