Christian z Himmerodu

Christian z Himmerodu svatý ?

Christian byl podle vyprávění Caesariua z Heisterbachu panošem hraběte z Looz. Poté se stal knězem a mnichem cisterciáckého opatství Himmerod v pohoří Eifel. Byl velkým ctitelem PM. + 4. 2. před 1222.