Adam z Kolína

Adam z Kolína (z Ebrachu) blahoslavený?

* před 1100 v Kolíně. Mnichem cisterciákem se stal pod vedením sv. Bernarda. Přišel do Morimondu v Burgundsku a 1127 byl Bernem z Ebrachu, klíčovým stoupencem prince – biskupa Embricha z Würzburgu, vyslán s dvanácti mnichy do Konrádem III. nově založeného kláštera v Ebrachu (u Bambergu) kde se stal opatem. Již 1134 mohl Adam spolu s biskupem Embrichem slavnostně vysvětit první klášterní kostel. Stal se prvním opatem v Langheimu, založeném 1133. Přátelil se s Bernardem z Clairvaux, který ho pověřil 1147 kázáním ke křížové výpravě ve východních Frankách a Bavorsku, s Gerhohem z Reichersbergu a Hildegardou z Bingenu. Těšil se přízni císařů Konráda III. (byl jeho klíčovým poradcem, 1146 pohřbil v Ebrachu jeho manželku Gertrudu a 1161 jejího syna Fredericka z Rothenburgu) a Fridricha I. Barbarossy (podporoval jej, když se však císař 1163 postavil na stranu vzdoropapeže Viktora IV., odvrátil se od něj). Přivedl jako opat Ebrach k velkému rozkvětu a založil osm nových klášterů. V svém klášteře byl vždy ctěn jako blahoslavený. Nápis na jeho hrobě zní: ”muž zbožnosti”. + 23. 11. 1161–9 či 1180-1181.