Dietrich z Rommersdorfu

Dietrich z Rommersdorfu svatý ?

Premonstrát ve Floreffe. Vedl delegaci do kláštera Rommersdorf (dnes okres Heimbach – Weis v Neuwiedu v Porýní) k jeho převzetí. 1135 zde opatem, obnovil stavebně i náboženský život. + 16. 12. 1145. 1803 klášter rozpuštěn v důsledku sekularizace.