Petr z Koblenzu

Petr z Koblenzu blahoslavený

Následoval biskupa Dětřicha jako misionář do Estonska 1212 – 19 a vyznačoval se uctíváním Utrpení Kristova. + okolo 1250.