Richilda z Hohenwartu

Richilda z Hohenwartu svatá

* v 11. stol. Žila zřejmě jako reklúza u benediktinského kláštera, založeného 1074 v Hohenwartu u Schrobenhausenu v Bavorsku. Již za života byla uctívána jako světice. + 23. 8. 1100 v Hohenwartu. Po její smrti byla její cela včleněna do kaple a ona pohřbena pod oltářem. U hrobu četné zázraky. Podle tradice poutnící, trpící kameny, prolézali pod schránkou s jejími ostatky, aby se uzdravili. 1869 ostatky uloženy do skleněné schránky. Patronka proti kamenům, bouřce a nečasu. Znázorňována v oděvu benediktinek (byť do řádu nikdy nevstoupila).