Eberhard z Nellenburgu

Eberhard z Nellenburgu blahoslavený

* asi 1010 jako hraběcí syn na hradě Nellenburg u Stockachu (Badensko – Württembergsko). Příbuzný císaře Konráda II., Jindřicha III. a papeže Lva IX. Osvědčil se ve službách krále, 1047 pravděpodobně účastníkem italského tažení Jindřicha III. Kolem 1049 založil benediktinský klášter Všech svatých v Schaffhausenu ve Švýcarsku, kolem nějž následně vzkvétalo město. Později vykonal pouť do Santiaga de Compostela a následně se stal v klášteře laickým bratrem, zatímco jeho manželka Ita z Kirchbergu sestrou v jí založeném Anežském klášteře v Schaffhausenu. + 25. 3. 1078/9 v klášteře, který založil. Hrobka manželského páru, považovaná díky reformaci za ztracenou, objevena 1921 a znovu je možné vidět ji v muzeu města Schaffhausen.