Wiho

Wiho svatý

Pocházel z Fríska, Karel Veliký jej vyslal evangelizovat na východ. Je považován za 1. biskupa v Osnabrücku. Řídil svou diecézi pravděpodobně 803 – 804, mnoho vytrpěl pro Krista a + 20. 4. 804.