Markward z Wiltenu

Markward z Wiltenu svatý

* v 11. stol. ve Švýcarsku, 1 opat kláštera premonstrátů ve Wiltenu u Innsbrucku v Rakousku. + 6. 5. 1142.