Luitpold

Luitpold blahoslavený

* jako hrabě ve 12. stol. ve Wolfratshausenu v Bavorsku. Stal se poustevníkem na Ammersee. + kolem 1250 v Lautbrunnu.