Gebhard II. z Kostnice

Gebhart II. z Kostnice svatý

* 949 u Bregenz v Rakousku, hrabě z Bregenzu. Ve 30 letech císařem Otou II. jmenován za biskupa v Kostnici (Konstanz) v Bádensku. Po celý život se staral o chudé. V Petershausenu u Kostnice založil dům sv. Petra, který 983 přeměnil na klášter a vybavil ho několika statky. Zde byl po + 27. 8. 995 v Kostnici i pohřben. Jeho ostatky vyzvednuty 1134 a 1259. Na místě jeho zámku na Gebhartově hoře u Bregenz stojí dnes poutní kostel. Patron diecéze Feldkirch, proti nemocem krku a za šťastný porod. Znázorňován jako biskup, většinou s berlou.