Unni

Unni (Unno, Wimo) svatý

* v 9. stol. Nejdříve mnich v klášteře Corvey. 918 jej jmenoval král Konrád I. arcibiskupem v Brémách – Hamburku. On však chtěl působit jako misionář a tak od 935 opět prošel severskými zeměmi. Na jedné ze svých cest + 17. 9. 936 na ostrově Birka ve Švédsku u Mälarského jezera, kde je i pochován. Jeho hlava se dostala do Brém. Znázorňován jako mnich nebo biskup, vedle něhož je obraz zhroucené modly.