Willibold

Willibold svatý (blahoslavený?)

* v 12. stol., pravděpodobně v Calw (Bádensko – Württembersko). Pocházel zřejmě z hraběcího rodu z Calw. Podnikl několik poutí do Svaté země, + 1230 v Berkheimu (Bádensko – Württembersko). Byl na cestě zpět z pouti do Svaté země, když + ve stodole v Berkheimu v údolí Illeru. Legenda říká, že v okamžiku smrti začaly zvonit zvony kostela v Berkheimu samy od sebe zvonit a vzduch se naplnil tichou hudbou. V Berkheim im v Illertal jsou jeho ostatky uloženy v kovové rakvi.