Hilarie

Hilarie (z Augsburgu) svatá

* ve 3. stol. v Africe. Podle legendy matka sv. Afry, sestra biskupa sv. Dionýsia z Augsburgu, manželka kyperského krále, přišla s dcerou sv. Afrou a bratrem sv. Dionýsiem (Diviš) přes Řím do Německa, tam si zařídily nevěstinec, o několik let později se dostal do města biskup sv. Narcis z Gerony s jáhnem Felixem, kteří byli na útěku před popravou, schovali se v jejich domě. Když biskup zjistil jejich činnost, zaměřil své modlitby a vysvětlování na jejich obrácení, pokřtil je a s nimi i tři ženy, které tam žily (Digna, Eunomia a Eutropia), po zatčení byly všechny upáleny na břehu řeky Lechu 12(8). 8. 304. Kaple doložena od 565 jako poutní místo, na jejím místě dnes v Augsburgu 1012 založený benediktinský klášter sv. Ulricha a Afry. Tam byl Hilariin oltář. 1064 podle tradice Hilariiny kosti nalezeny u hrobu Afry, 1326 – 9 v augsburgské kathedrále kaple sv. Hilarie, v níž část památek. Také ve františkánském kostele v první vídeňské čtvrti zachovány památky v bočním oltáři. V římské martyrologii 2001/4 Hilariino proprium smazáno jako nehistorické (?).