Lambertus z Freisingu

Lambertus (Lantpert) z Freisingu svatý

* zřejmě koncem 9. stol. v Ebersbergu v Bavorsku. Pocházel z hrabat ze Sempt. Praktikoval sebezápory. Na biskupskou katedru ve Freisingu usedl 938(7). Během působení sv. Lamberta ve Freisingu bylo město poničeno tvrdými útoky Uhrů. Kostely sv. Víta a sv. Štěpána byly zničeny, pouze katedrála zůstala stát. Bylo to těsně před velkou bitvou na Lechfeldu (955) a záchrana chrámu byla přičítána modlitbám sv. Lamberta. Šest dní Uhři vraždili a pálili ve Freisingu a okolí, ale na katedrální vrch nepřišli – halila jej hustá mlha. Někteří uvádějí, že se pokusili katedrálu zapálit, ale ta se nevzňala. Modlitba Lambertova byla silnější, než surová zuřivost Uhrů, schopných všeho. To je jediná známá informace o životě sv. Lamberta. Kromě toho víme, že císař Otto I. potvrdil mu dar opatství ze strany Arnulfa z Moosburgu a zboží v Vöhringenu a že 952 byl přítomen na synodu Augsburgu. Jako nejvýznačnější vlastnost tohoto světce chválena jeho pokora. + 19. 9. 957. Na jeho hrobě v katedrále ve Freisingu došlo k řadě zázraků. V kryptě relikviář z 1973. Znázorňován jako biskup, často s ovečkou.