Dionýsius z Augsburgu

Dionýsius (Diviš) z Augsburgu svatý

Žil na přelomu 3. a 4. stol. Podle legendy byl bratrem sv. Hilarie a strýcem sv. Afry. 300/304 byl sv. Narcisem z Gerony vysvěcen na 1. biskupa v Augsburgu. + jako mučedník buď na hranici nebo pod sekerou kata. Jemu přisuzované ostatky nalezeny pod kostelem sv. Ulricha a papež Alexandr IV. je dal vyzvednout 1258. Tradice o Dionysiovi, který je nazýván i Zosimus, pochází z ledendy o obrácení sv. Afry. 1070 údajné relikvie uctívána v kostele sv. Afry. Biskup Jindřich IV. 1508 – uctívání.