Imma

Imma svatá

* kolem 700 v Durynsku v Německu. Abatyše v Karlsburgu u Würzburgu v Německu, kde + kolem 750.