Gunzo

Gunzo (Gundekar II.) svatý ?

* 10. 8. 1019. Rodiči byli Reginher a Irmengarta. Měli i dceru Tutu. Z raného života víme jen, že se stal kanovníkem kostela v Eichstättu a jako kaplan císařovny Agnes byl jmenován biskupaem v Eichstättu. V té době získala dómská kapitula v Eichstättu největší slávu po celém Německu. Biskup Gebhard usedl jako Viktor II. na papežský trůn a už předtím bylo několik biskupských trůnů v Německu a v Itálii obsazeno kanovníky z Eichstättu. Po smrti papeže Viktora II. (28. 7. 1057), který do té doby stál i v čele diecéze Eichstätt, byl Gundekar byl povýšen na zdejší biskupský trůn. Na památku svých předchůdců se za ně každý den se modlil v kostele a zároveň si objednal modlitby od svých následovníků. Před duchovenstvem stál ne jako pán, ale jako milující otec všech. Zajímala ho sláva Božího domu – chrámu a oltáře. Usilovně budoval katedrálu. Vysvětil řadu kostelů a kaplí (126). Nepostavil se proti papeži Alexandru II. tak jako několik jiných biskupů, nespokojených s jeho s volbou. 1071 se zúčastnil synodu v Mohuči. Byl v Augsburgu spolusvětit nově postavený kostel sv. Afry, přičemž byly shromážděny ostatky sv. Afry a v novém kostele pohřbeny. + 2. 8. 1075 v Eichstättu a byla, jak si přál, pohřben v kapli sv. Jana. Na jeho hrobě řada zázraků. Podle biskupa Filipa z počátku 14 stol. bylo popsáno 56 zázračných uzdravení. 1309 ostatky slavnostně vyzvednuty a pohřbeny v novém hrobě.