Bertheid

Bertheid svatá(?)

Sestra biskupa Hermanna I. z Münsteru. Založila kostel PM , vysvěcený 1040 za přítomnosti císaře Jindřicha III. a kolem něj zřízen kanonikát se školou šlechtičen, vedené abatyší Bertheidou. + v pověsti svatosti 22. 12. 1042 v Münsteru v Severním Porýní – Vestfálsku.