Meiwerk

Meinwerk svatý

* 970 v Sasku. Hrabě z Immedinger, od dětství vychováván k duchovnímu stavu, studoval v katedrálních školách v Halberstadtu a Hildesheimu, k jeho spolužákům patřil pozdější císař Jindřich II. (jeho příbuzný). Po studiích se stal falckým kaplanem a kanovníkem u královského dvora v Cáchách, 1009 ho císař Jindřich II. jmenoval 10. biskupem v Paderbornu, svěcení přijal od mohučského biskupa Wiligise, od císaře dostal velké statky a majetek na podporu chudých (a sám také disponoval značným osobním majetkem). Zakládal klášterní školy a špitály, podporoval umění a vědu, podporoval stavbu kostelů (vč. stavby katedrály), zakládal kláštery (vč. Abdinghofu, kde byl později pohřben), přiváděl na paderbornskou dómskou školu vynikající učitele, pozvedl biskupské město i deiecézi k rozkvětu a významu. Nejvýznamnější biskup paderbornské diecéze ve středověku. + 5. 6. 1036 v Paderbornu v Severním Porýní – Vestfálsku. Pohřben v klášteře Abdinghof v Paderbornu, část jeho ostatků se později dostala do paderbornského dómu. Znázorňován většinou jako biskup s modelem kostela.