Jindřich

Jindřich svatý

Poustevník. + 3. 5. 1324 u Starnberského jezera v Bavorsku.