Ludvík IV. Durynský

Ludvík IV. Durynský svatý

* 28. 10. 1200 v Durynsku. Durynský kníže, markrabě. 1211 zasnouben se čtyřletou markraběnkou sv. Alžbětou Uherskou, později zvanou Durynskou. Přestěhovala se do Durynska a žila pod dohledem ženichovy matky na hradě Wartburgu, 1216 mu zemřel otec a matka začala vládnout. K Alžbětě se chovala i se služebnictvem velice hrubě a násilně, což zarazil když se ujal vlády (1217). 1221 se s Alžbětou oženil. Byl to otec sv. Gertrudy z Altebergu. Společně se starali o chudé a nemocné, zvali je na hrad a pečovali o ně. Byl hluboce zbožný a podporoval štědrost a zbožnost své manželky. Na žádost císaře Fridricha II. ho 1227 loajálně následoval do Apulie, odkud odjel na křížovou výpravu do Svaté země, ale už při příjezdu těžce onemocněl a + 11. 9. 1227 v Otrantu v Itálii. Jeho tělo převezeno do Durynska a pohřbeno v Reinhardsbrunnu u Friedrichsrody. Hned po smrti ctěn jako světec, i když oficiálně nebyl svatořečen.