Felix z Fritzlaru

Felix z Fritzlaru svatý (?)

Benediktinský mních ve Fritzlaru. Zdá se, že byl 790 zavražděn pohanskými Sasy.