Narcis

Narcis svatý

Podle legendy Obrácení sv. Afry biskup, který 304 našel přístřeší u nevěstky Afry (a její matky Hilarie), kterou pokřtil a vysvětil jejího strýce sv. Dionýsia na 1. augsburgského biskupa. Za Diokleciánova pronásledování byl umučen se svým jáhnem Felixem z Gerony (který jej doprovázel i do Augsburgu) 18. 3. 307 v Geroně ve Španělsku.