Honoratus z Arles

Honoratus z Arles svatý

* ve 4. stol. v Galii či v Trevíru. Pocházel ze šlechtické galské rodiny, možná se sídlem v Trevíru. Kolem 410 založil kolem na malém ostrově ve Středozemním moři na Côte d'Azur klášter Lerins. Klášter se rychle vyvinul v prosperující opatství a ostrov byl nazýván na počest zakladatele. 427 se stal Honoratus biskupem v Arles. Jeho ostatky 1788 v Grasse.