Burkard z Würzburgu

Burkard (Burkhard, Burchard) z Würzburgu svatý

* kolem 700 (684), anglosaský benediktinský mnich, který již mladý přišel někdy po 732 (735) na pomoc v christianizaci Německa. Před 737 působil pravděpodobně v Lombardii. 737 cestoval do Říma a setkal se tam s Bonifácem a Lullou. Když Bonifác (který jej pravděpodobně vysvětil na kněze) uspořádával biskupství ve středním Německu, instaloval Burkarda na 1. biskupa Würzburgu. A to nejpozději 741 (protože na podzim téhož roku se s ním setkáváme když jako biskup celebruje na svěcení Willibalda v Eichstädtu). Zpočátku žil pravděpodobně v Neustadtu am Main. Poté, co sv. Immina odstěhovala svůj klášter 741/742 na Karlsburg, přestěhoval biskupství do Würzburgu. Papež Zachariáš potvrdil nové biskupství 743. S Burkardem se znovu setkáváme 742 jako s účastníkem prvního německého synodu, 743 se podílel na synodu v Estinnes u Hennegau a 747 na synodu austrasijském. 8. 7. 743 Burkard přinesl ostatky sv. Kiliana a jeho společníků z Marienbergu do Würzburgu (ostatky byly následně přemístěny 746 a 752). 748 byl Bonifácovým vyslancem v Římě. 750 založil pod Marienbergem klášter sv. Ondřeje u Würzburgu, který je sídlem Dómského kléru. 750 – 1 spolu s Fulradem ze Saint-Denis přinesl papeži slavnou otázku Pepina, na niž odpověď měla ospravedlnit převzetí královské moci ze strany Karolingů. Jen o málo později staví Salvatordom (který 855 vyhoří, dnes Neumünster). 754 na svůj úřad rezignoval a odešel s šesti mnichy na Homburg (dnes Homburg am Main v Bavorsku), kde chtěl možná postavit klášter. Podle tradice zde žil v krápníkové jeskyni pod hradem, která je po něm pojmenována „Burkardusgruft“. + zde pravděpodobně 2. 2. 753/4/5 (možná když si tam chtěl odpočinout cestou – jeho předchozí rezignace je zřejmě pouze legendou). Jeho ostatky byly nejprve pohřbeny v Salvatordómu. Hovoří se o zázracích na hrobě. 986/8(3) přeneseny do nového kláštera sv. Ondřeje, nyní pojmenovaného po sv. Burkhardovi (1464 kanonikát). Ve dvou biografiích z pol. 9. stol. a z poč. 12. stol. (Ekkehard, první opat Aura an der Saale) zvýrazněna chvála jeho pokory, pastýřské péče, neokázalosti, jednoduchosti ... Patron proti onemocnění kloubů, revmatismu, kamenů a onemocnění ledvin, bolestí zad. Znázorňován jako byskup s berlou, knihou a erbem, někdy s modelem kostela.