Helmtruda

Helmtruda svatá

* kolem 900 v Neuenhersee, Severní Porýní – Vestfálsko. Řeholnice, poustevnice. + 950 asi v Neuenhersee.