Thietmar z Mindenu

Thietmar z Mindenu svatý

Původně pocházel z Bavorska, 1185 jmenován biskupem v Mindenu. Ctnostný a asketa v osobních věcech, vedl církev Mindenu s opatrností a moudrostí. Vypráví se o něm, že na Velký pátek se chtěl postit o chlebu a vodě, i když byl fyzicky velmi slabý. Voda, kterou jeho sluha nabíral ze studny, se ale změnila ve víno​​. On však víno odmítl a znovu požádal o vodu. Když dostal znovu a znovu víno, začal nedůvěřovat sluhovi a nakonec jej sám doprovázel až ke studně a sledoval, jak vytáhuje vodu. Sám viděl, že voda se mění na víno​​ a děkoval Bohu, že posiluje jeho nezpůsobilost tímto úžasným nápojem.