Berta z Bingenu

Berta z Bingenu svatá

* v 7. stol. Příbuzná vévody z Lorraine, vlastnila velký majetek na Rýně. Vdala se za pohana Gaugrafena Robolda z Bingenu, který byl zabit v boji proti křesťanům. Syna, sv. Ruperta z Bingenu, který v té době měl jen tři roky, po smrti Roboldově vychovala ve víře. Zůstala vdovou. Spolu postavili kostel a založili několik hospiců pro chudé. Po návštěvě říma se vzdala majetku a s Rupertem pobývali osaměle na Rupertsbergu. Rupert zemřel ve 20 letech. Stala se poustevnicí a tak dožila svůj život. + v 8. stol. Pohřbena se synem.