Gerold z Grosswalsertalu

Gerold z Grosswalsertalu svatý

* kolem 900 jako šlechtický syn v Rätien ve Vorarlbersku. Stal se poustevníkem v blízkém okolí. Okolo 970 daroval své statky klášteru Einsiedeln a sám založil jeho proboštství St. Gerold ve Frisunu u Walgau (od 14. stol. se jmenuje St. Gerold)) a tam + 978 a byl i pochován. V 17. stol jeho ostatky přeneseny do Einsiedeln, 1663 ale hlava vrácena do Frisunu. Zobrazován bývá jako poustevník nebo rytíř.