Josef z Freisingu

Josef z Freisingu blahoslavený

Po smrti sv. Corbinian byl jeho bratr Grimbert zvolen biskupem ve Freisingu. Diecéze v té době ještě neměla definitivní vymezení. To opravil sv. Bonifác – z apoštolské autority apoštola Německa rozdělil Bavorsko do čtyř diecézí a ty obsadil biskupy. Janem diecézi Salzburg, Gaubaldem (Garibaldem) diecézi Regensburg, diecézi Freising po Grimbertove smrti 749 Josefem a Biviliem diecézi Passau. Josef pravděpodobně pocházel z Tyrol, oblasti Breonen, kterou navštívil při svém putování do Svaté země sv. Korbinián. Je pravděpodobné, že Josef se stal díky působení sv. Korbiniána mnichem ve Freisingském benediktinském klášteře a lidmi a spolubratry byl nakonec zvolen biskupem. S velkým zápalem přijal novou roli a pracoval na vnášení řádu do života církve. Neoplýval bohatstvím, ale mohl obohatit svou církev zbožnosti a horlivosti pro slávu Boží. Založil klášter Isen ke cti sv. Zena. Za jeho působení byl také záložen klášter Scharniz. Vystavěl některé kostely. + 17. 1. 764 a pohřben byl v kostele sv. Zena v Isenu.