Gerfried z Münsteru

Gerfried z Münsteru svatý

* v Nottichu v Severním Porýní – Vestfálsku. Biskup v Münsteru v Severním Porýní – Vestfálsku, nástupce a pokračovatel Liudgera. + 12. 9. 839 v Münsteru. Pochován v opatství Werden, které založil Liudger.