Dietland z Einsiedeln

Dietland (Hietland) z Einsiedeln svatý ?

Od 943 ve velkém chrámu v Curychu a asi od 958 mnichem benediktinského kláštera v Einsiedeln. 961 dosáhl toho, že císař Otto dal klášteru samostatnost a právo svobodné volby opata. Stal se jím on. 964 odstoupil. + 28. 5. 964/966.