Gereon z Kolína

Gereon z Kolína a druhové svatí

* ve 3. stol. Římský voják thébské legie, jejímž velitelem byl sv. Mořic. Při návratu z Galie po vítězné bitvě nařídil císař Dioklecián obětovat římským bohům a thébská legie se vzepřela. Společně s dalšími 49 vojáky (Exsuper, Innocenc, Kandid, Thyrsus, Viktor, Vital a další) popraven mečem 286/304 v Agaun (St. Moritz) ((u Kolína – Mechtern)). Nad jejich hrobem ve 4. stol. postaven kostel, jeho ostatky převezeny do Kolína n. R. Jádro kostela sv. Gereona zde tvoří ještě dnes pozdně antická oválná stavba s deseti výklenky, která je křesťanským mučednickým kostelem z pozdního 4. stol. Počátkem 10. stol. byla stavba rozšířena do dnešního monumentálního desetiúhelníkového kostela. To, že byli v Kolíně mučedníci, je dosvědčeno náhrobním kamenem a zmínkou v Jeronýmově martyrologiu. I Řehoř z Tours psal, že v kostele, nazývaném pro své mozaiky „ad sanctos“, odpočívá 50 mučedníků thébské legie. Při přestavbě chrámu 1121 nalezeno tělo, považované za Gereonovo. Patron vojáků, proti bolestem hlavy.