Mučedníci z Altzelle, Neuzelle a z Grünheimu

Mučedníci z Altzelle, Neuzelle a z Grünheimu

Ve stejný den jako tito mniši umučení husity byli dva jiní bratři zabiti též husity na dvorci Zadel u Labe 1429.