Eido z Míšně

Eido (Eico) z Míšně svatý ?

992 třetí biskup v Míšni, hlásal víru mezi Sasy a založil mnoho kostelů. + 20. 12. 1015 v Lipsku.