Afer

Afer

Legendární strýc Afry, + podle tradice mučednicky asi 300 v Augsburgu.