Hunger Fríský

Hunger Fríský svatý

* kolem 800 ve Frísku v Německu, benediktin, biskup Utrechtu. + 22. 12. 866 v Prümu (Porýní – Falc).