Irmund

Irmund svatý

Žil snad v 6. – 7. stol. Byl pasákem dobytka, později se stal poustevníkem v Mündtu u Jülichu (u Cách). Na místě, kde stála jeho poustevna, vytrskl pramen léčivé vody, pro kterou si chodili lidé z okolí, aby léčili sebe i dobytek. Patron pasáků dobytka, ochránce dobytka.