Walto z Wessobrunnu

Walto (Balto) z Wessobrunnu blahoslavený (svatý?)

* kolem 1090. Opatem dvojitého kláštera ve Wessobrunnu zvolen 1129. Je připomínán jeho zázrak přeměny vody na víno v době nouze v klášteře, kdy neměli k dispozici víno k nejsvětější oběti. Nádoba, ve které byla voda změněna na víno, byla uchována ve Wessobrunnu k věčné památce tohoto zázraku a nyní je v Landsbergu. Walto byl opatem 26 let. Žil v době mnoha utrpení v době válek, ale byl vždy veselý a podřizoval se Boží vůli. Slavná reklúza Diemuta z Wessobrunnu, která žila u kláštera, napsala z Waltova příkazu 40 knih pro klášterní knihovnu. + 27. 12. okolo 1156. Jeho tělo bylo nejprve pohřbeno u vchodu do kaple Sv. Mikuláše. Ostatky několikrát vyzvednuty, poprvé 1280. Posléze uloženy v klášterním kostele za oltářem.