Gezelin

Gezelin (Gozelin) svatý

* v 11. stol. Cisterciácký laický bratr, který 1135 přišel z kláštera Morimond do Altenburgu, kde až do smrti 14 let pracoval jako ovčák na opatském statku Alkenrath. Už během života byl znám zázraky. Nejslavnějším bylo když na jeho modlitbu vytryskl v období velkého sucha pramen. Nad tímto pramenem, jemuž se připisuje léčivá moc při chorobách hlavy a očí, stojí ještě dnes kaple (Gezelinova kaple v Leverkusen – Schlebuschrathu). Znázorňován jako poustevník vedle studny s ovcemi.