Jan Duns Skot

Jan Duns Skot blahoslavený

* 1265/6 v Duns (Skotsko). Ve 14ti letech navštěvoval františkánskou školu a brzy poté se přidal k řádu. 1291 vysvěcen na kněze, když předtím studoval v Oxfordu a Paříži. Později působil jako profesor na obou místech svého studia a v Cambridge a Kolíně n. R. (kde měl bojovat proti bludným naukám). Ale brzy po příjezdu do Německa v Kolíně n. R. + 5.(8.) 11. 1308 a pohřben tam v Minoritském kostele. Jeho rameno se nachází ve svatyni Neviges. Jeden z velkých teologů středověku, často umísťován vedle sv. Bonaventury a sv. Tomáše Akvinského. Nazýván doktor marianus (mariánský učitel), protože vysvětloval Neposkvrněné Početí PM, nebo doktor subtilis (přesný, důsledný učitel). Znázorňován jako františkán s Ježíškem nebo Neposkvrněným Početím.