David z Himmerodu

David z Himmerodu svatý (blahoslavený?)

* kolem 1100 ve Florencii. Mnich cisterciáckého řádu (1131 Clairvaux), spolupracovník sv. Bernarda z Clairvaux. 1134 jej sv. Bernard poslal spolu s několika bratry do Himmerodu v pohoří Eifel (Porýní – Falc), kde měli založit nový klášter. Místo vybral sám Bernard. David měl podle tradice slabé zdraví, ale překonala veškeré problémy, žil v přísné askezi a strávil 46 let v Himmerodu. Měl údajně dar zázraků a mystických zážitků, uzdravoval, vysvobozoval z posedlosti, pomáhal matkám v těžké hodince. + 11. 12. 1179 v Himmerodu. Pohřben byl v mramorovém oltáři kostela opatství Himmerod. Brzy po smrti uctíván (patron šťastného porodu). 1204 napsal mnich z kláštera sv. Petra v Trevíru Eucherius jeho životní příběh. Davidovo uctívání potvrzeno 1699 na generální kapitule cisterciáků v Himmerodu, 1972 pro celý řád. Když klášter během sekularizace 1802 zrušen, ostatky převezeny nejprve do Trevíru, a později do Belgie. Od 1930 ale odpočívá opět v cisterciáckém opatství Himmerod, nově založeném 1922. Patron těhotných žen a matek.