Jan Skot

Jan Skot svatý

* kolem 990 v Irsku či Skotsku. Pracoval jako evangelizátor na Islandu. Kolem 1055 vysvěcen arcibiskupem Adalbertem z Hamburku – Brém na biskupa v Meklenburku. Při povstání pohanských Slovanů byl tam 10. 11. 1066 přepaden a zabit, usekli mu ruce, nohy a hlavu.