Britto z Trevíru

Britto (Britonius, Britanius) z Trevíru svatý

* ve 4. stol. 374 Britto byl následníkem Bonosa, biskupa v Trevíru. Mezi biskupy Gálie měl jako biskup císařského hlavního města zvláštní pozici. 382 reprezentoval církev Gálie na synodu v Římě a podepsal dopis, který biskupové Západu poslali biskupy Východu, jako třetí za papežem Damasem I. a Ambrožem z Milána. Byl horlivým zastáncem katolické nauky (zejména před Priscilliánovýmy omyly – ale odporoval těm, kdo žádali pro Priscilliana a jeho přivržence trest smrti). Do doby jeho působení spadá také návštěva sv. Ambrože z Milána a sv. Martina z Tours, Brittových přátel, v Trevíru. + 5. 5. (okolo) 385 v Trevíru. Brittův hrob je ctěn v kryptě baziliky Paulinus v Trevíru. Zajímavý román v kontextu doby konfliktu mezi křesťany a pohany napsala Beate Schaefer o Brittově setkání s fiktivní herečkou Marcii (Die Schwarze Taube).