Kunibert

Kunibert svatý

* 590 – 600 na Mosele. Syn šlechtické rodiny. Po dosažení vzdělání na dvoře Chlotara II. se ve 20 letech stal arcijáhnem v Trevíru. Od 623 pravděpodobně biskupem v Kolíně n. R. a jedním z nejslavnějších průkopníků evangelizace Germánie. Lidé projevovali mladému pastýři úctu a lásku, kterou on vracel štědrostí a péčí. Stál na straně chudých a zranitelných, kláštery a kostely mohly počítat s jeho podporou. Byly založeny četné dobročinné instituce. Také u Dagobertova dvora v Kolíně n. R. (zejména u majordoma Pipina) byl biskup vítán jako poradce a svého vlivu využíval i při apoštolské práci. Po barbarských nájezdech podpořil na celém území rozkvět církevního života a zbožnost věřících. + 12. 11. 663 v Kolíně n. R., pohřben tam v kostele sv. Klementa, který sám založil a později byl (pozdně románský kostel na tom místě postavený a dokončený 1247) pojmenován po něm. Patron při horečce a bolestech hlavy. Znázorňován často s holubicí na rameni nebo nad hlavou.