Wiborada

Wiborada svatá

Od 912 žila jako inklúsa (poustevnice) v St. Gallen, stala se poradkyní mnoha lidí, mezi kterými byl i sv. Ulrich z Augsburgu. Při vpádu uherských Avarů rozsekána sekerou + 2. 5. 926. 1047 svatořečena.