Christina von Retters

Christina von Retters svatá ?

* 1269 v kolem Wiesbadenu v Hessensku z poddanské rodiny. Jako mladá dívka vstoupila do Premonstrátského kláštera Retters, dnes Rettershof, část Fischbachu von Kelkheim  u Taunusu. Zažila velké duševní utrpení, pak prožitky Kristova umučení a vize. Do předčasné smrti kolem 1291 v Retters, byla v klášterní nemocnici.