Maternus z Kolína

Maternus z Kolína svatý

Žil ve 3. – 4. stol. v Trevíru. Málo informací. Podle legendy byl synem vdovy z Naimu, vzkříšen z mrtvých Ježíšem a že posléze jej přivedl zpět k životu sv. Petr. v Kolíně n. R. se ukazuje Petrova berla (kterou si Maternus přinesl) a říká se, že v důsledku toho papež stále nemá berlu, ale kříž. Sv. Petr vyslal kázat evangelium do Galie prvního biskupa Eucharistia s pomocníky Valeriem (jáhen) a Maternem. Maternus cestou zemřel a jeho dva společníci spěchali nazpět za sv. Petrem, aby jej vzkřísil. Sv. Petr je poslal nazpět a když se Eucharistius dotkl mrtvého, který byl 40 dnů v hrobě, ten oživl. Pokračovali pak společně dál a obraceli pohany ve velkém množství. Přitom zakládali kostely. Došli do Trevíru, který si Eucharistius vybral za své sídlo. Když anděl oznámil Eucharistiovi blížící se smrt, ukázal na Valeria jako svého nástupce. Zemřel, když byl biskupem 25 let, a byl pohřben v kostele Sv. Jana za městem. Valerius byl pak biskupem 15 let a + 320. Pohřben vedle předchůdce v kostele sv. Eurachia v opatství sv. Matěje. Dva kamenné sarkofágy by měly obsahovat ostatky těchto dvou svatých. Následován byl pak Maternem, který mezitím založil diecéze Kolín n. R. a Tongeren v Belgii (a celkem byl biskupem 40 let). Je skutečností, že se zúčastnil synodů v Římě (313) a v Arles (314). Už v 8. stol. byly jeho ostatky uctívány v Trevíru. V Kolíně n. R. k dispozici žádné ostatky údajného prvního biskupa nejsou – byly přeneseny do Trevíru a poté Karlem IV. do Prahy.